psychoterapia psychodynamiczna

  • to sposób realnego i trwałego leczenia zaburzeń emocjonalnych opierająca się na założeniu, że możliwe pełne rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieuświadomioną częścią doświadczeń i motywów działania;
  • celem terapii jest zmiana w obszarze przyczyny doświadczanych problemów, nie jedynie ich przejawów, czy konsekwencji, których ograniczenie przynosi chwilową ulgę. Sposobem realizacji tego celu jest kontakt i dialog terapeutyczny;
  • określenie częstotliwości sesji i czasu trwania terapii jest rzeczą indywidualną i omawiane jest na wstępnych konsultacjach. Sesja trwa 50 min i zazwyczaj odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu.

Więcej o psychoterapii możesz przeczytać np. w tym e-booku