Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

  • Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać swoje problemy, trudności. Celem terapii może być też potrzeba rozwoju osobistego i chęć poszerzenia własnej świadomości.
  • W regularnej i bezpiecznej relacji z psychoterapeutą Klient pracuje nad lepszym zrozumieniem siebie, własnych uczuć, potrzeb, motywów postępowania, a także poznaniem przyczyn problemów. To daje możliwość zmiany i pełniejszego korzystania z własnych zasobów.
  • Sesje psychoterapii poprzedzone są konsultacją psychoterapeutyczną. Odbywają się w stałych terminach, trwają 50 minut. Pozostałe warunki sesji ustalane są indywidualnie w rozmowie z psychoterapeutą.
  • Czas trwania terapii: od kilku miesięcy do kilku lat.
  • Pomoc psychologiczna dla osób w sytuacji kryzysu – pomoc osobom będącym w kryzysie, realizowana podczas kilku spotkań klienta i psychoterapeuty.