Konsultacje psychoterapeutyczne

  • Konsultacja psychoterapeutyczna to zwykle 1-3 spotkania z psychoterapeutą.
  • Jest to forma pomocy, która polega na zrozumieniu i określeniu problemu, jak również na szukaniu jego rozwiązań z uwzględnieniem sytuacji oraz możliwości osoby, pary lub rodziny.
  • Umożliwia też wyznaczenie celu spotkań i podjęcie decyzji o najbardziej adekwatnej formie pomocy,
  • Konsultacja trwa 50 min.

Konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne