O psychoterapii

Psychoterapia jest metodą leczenia, zmierzającą do zrozumienia siebie oraz zmiany mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

  • opiera się na założeniu, że możliwe pełne rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieuświadomioną częścią doświadczeń i motywów działania;
  • celem terapii jest zmiana w obszarze przyczyny doświadczanych problemów, nie jedynie ich przejawów, czy konsekwencji, których ograniczenie przynosi chwilową ulgę. Sposobem realizacji tego celu jest kontakt i dialog terapeutyczny;
  • określenie częstotliwości sesji i czasu trwania terapii jest sprawą indywidualną i omawiane jest na wstępnych konsultacjach. Sesja trwa 50 min i zazwyczaj odbywa się 1 -3 razy w tygodniu, a cały proces psychoterapii najczęściej trwa kilka lat.

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznym przewodnikiem po psychoterapii, wydanym przez wrocławskie Stowarzyszenie „Intro”, który można bezpłatnie pobrać ze strony:

http://www.psychotekst.pl/pdf/psychoterapia_po_ludzku_PSYCHOTEKST.pdf

Można w nim znaleźć rzeczowe informacje o różnych rodzajach i formach psychoterapii, podane w przystępny sposób i pomagające w dokonaniu wyboru osobom zainteresowanym taką formą pomocy.